W dniu 17 lutego na ul. Szosa Stargardzka w Szczecinie inspektorzy z tutejszego inspektoratu zatrzymali do rutynowej kontroli pojazd wykonujący przewóz kontenera. Ja się później okazało pojazd ten z przedmiotowym kontenerem wyruszył z portu Szczecin i zmierzał do miejscowości Wronki.

W trakcie kontroli okazało się, że kierowca nie może otworzyć drzwi, a zamiast klamki posługuje się drewnianą listewką. Ponadto podczas ostatniego przeglądu technicznego pojazdu w dniu 14.05.2020 r. stan licznika przebiegu km wynosił 1778780 km, a w dniu kontroli 1201766 km (wartość pomniejszona o 577014 km).

Z uwagi na niewłaściwy stan techniczny zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu, a na kierowcę nałożono mandat karny. W związku z ujawnieniem nieprawidłowości związanych z przebiegiem pojazdu, wezwano na miejsce patrol Policji, w celu dalszego wyjaśnienia zaistniałego zdarzenia, ewentualnego przestępstwa karnego związanego ze zmianą wskazań drogomierza.