W dniu 29 czerwca, zachodniopomorscy inspektorzy podczas przejazdu na punkt kontrolny, na mało uczęszczanej drodze powiatowej z obowiązującym na niej ograniczeniem tonażowym dla pojazdów powyżej 10 ton dopuszczalnej masy całkowitej natrafili na dwa pojazdy ponadnormatywne należące do polskiego przewoźnika z województwa kujawsko-pomorskiego.

Choć przejazd zabezpieczał pojazd wykonujący pilotowanie, wąski charakter drogi wymuszał na innych uczestnikach ruchu drogowego konieczność zjazdu na nieutwardzone pobocze drogi w celu umożliwienia przejazdu gabarytom. Zarówno pilot, jaki i kierowcy nie umieli wyjaśnić, czemu zamiast głównej drogi krajowej prowadzącej bezpośrednio do miejsca rozładunku zdecydowali się kontynuować przejazd drogą kompletnie nieprzystosowaną do ruchu dla tego typu pojazdów.

Z uwagi na dość znaczne wymiary pojazdów przewożących zbiorniki przeciwpożarowe, skierowano je na znajdujący się w pobliżu punkt kontrolny, na którym dokonano szczegółowej kontroli w zakresie posiadanych zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Po wykonaniu pomiarów oraz zważeniu obu pojazdów stwierdzono, iż parametry jednego z pojazdów spełniają warunki określone w okazanym zezwoleniu, natomiast w drugim przypadku przedstawiono zezwolenie niewłaściwej kategorii. Przedmiotowe zezwolenie nie odpowiadało warunkom w zakresie szerokości pojazdu wraz z ładunkiem, która wynosiła 3,57 m (przekroczenie o 40 % od dozwolonej szerokości określonej warunkami technicznymi) oraz wysokości, która wynosiła 4,47 m (przekroczenie o 11,75 %).

Wobec przewoźnika drogowego wykonującego przewóz wszczęto dwa postępowania administracyjne, zarówno z ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy prawo o ruchu drogowym, zagrożone wysokimi karami finansowymi. Z  uwagi na brak wymaganego wyposażenia oraz oznakowania pojazdu wykonującego pilotowanie, odpowiednie sankcje grożą również podmiotowi wykonującemu tą usługę. Inspektorzy wstrzymali transport zbiornika do czasu uzyskania zezwolenia kategorii V na przejazd pojazdu nienormatywnego.