Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie w 2015r. dokonał zakupu urządzenia wielofunkcyjnego niezbędnego do wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników jednostki. Zakup służy również poprawie efektywności energetycznej w jednostce. Koszt zakupu 15.239, 70 zł.