Inspektorzy WITD w Szczecinie z oddziału  Koszalin w dniu 26 marca 2021 roku w miejscowości Bezpraw powiat Kołobrzeski przeprowadzili wspólne działania kontrolne ze służbami Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.

Kontrola dotyczyła przewozu osób w komunikacji publicznej. Ukierunkowana ona były pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o transporcie drogowym, prawa o ruchu drogowym oraz obostrzeń sanitarnych w związku z panującą epidemią.

 W toku kontroli stwierdzono, że jeden z przewoźników nie przestrzegał przepisów zawartych  w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, tj. przewoził zbyt dużą ilość pasażerów. Inspektor Inspekcji Sanitarnej sporządziła protokół kontroli – w obecności przedsiębiorcy, który to będzie dowodem w  prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym.