W dniu 8 marca br. zachodniopomorscy inspektorzy pełniąc służbę na autostradzie A6 w okolicach miejscowości Kołbaskowo, zatrzymali do rutynowej kontroli zestaw pojazdów ciągnik siodłowy z naczepą. Jak się później okazało ww. zestaw należał do niemieckiego rolnika. Analiza okazanych do kontroli dokumentów wykazał bardzo dużo nieprawidłowości. Jazda bez zalogowanej karty kierowcy w tachografie, brak badań technicznych pojazdów, brak badań lekarskich i psychologicznych kierowcy, brak szkolenia dla kierowcy, przekroczenie jazdy bez wymaganej przerwy, brak badania okresowego tachografu oraz brak uprawnień to wszystko sprawiło, iż inspektorzy zatrzymali prawo jazdy kierowcy za nierejestrowanie swoich aktywności za pomocą tachografu na trzy miesiące. Kontrolowany musiał uiścić bardzo wysoką kaucję na poczet przyszłej kary administracyjnej za stwierdzone naruszenia. Dodatkowo ukarano kierowcę mandatem za kierowanie pojazdem niedopuszczonym do ruchu. Nie jest to jednak koniec problemów kontrolowanego, za kierowanie pomimo braku uprawnień ( w tym przypadku braku kat. C+E), na miejsce kontroli wezwano patrol Policji, który przejął kontrolowanego w celu przeprowadzenia dalszych czynności związanych ze skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu za prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień.