W dniu dzisiejszym zachodniopomorscy inspektorzy transportu drogowego w godzinach porannych na odcinku miejskim drogi krajowej nr 10 (ul. Szosa Stargardzka), prowadzili wzmożone kontrole pojazdów dostawczych.

W trakcie 4-godzinnej akcji skontrolowano około 30 pojazdów z których 15 pojazdów było przeładowanych. Kierowców tych samochodów ukarano mandatami karnymi oraz orzeczono zakaz dalszej jazdy do czasu doprowadzenia pojazdu do stanu zgodnego z prawem.

Ponadto nałożono również kilka mandatów karnych za inne ujawnione wykroczenia przepisów prawa o ruch drogowym oraz zatrzymano dowody rejestracyjne za usterki stanu technicznego.

Wyniki dzisiejszej akcji wskazują na konieczność kontynuowania podobnych działań. Należy podkreślić, że przeładowany pojazd stanowi duże zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z uwagi na znacznie wydłużoną drogę hamowania oraz pogorszenie stateczności w czasie jazdy.