W dniu 25 sierpnia bieżącego roku na terenie miasta Szczecin zachodniopomorscy Inspektorzy wraz z funkcjonariuszami Policji przeprowadzili wzmożone kontrole komunikacji miejskiej pod katem ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Akcja ta miała na celu sprawdzenie stanu technicznego pojazdów przewożących pasażerów trzeźwość  kierowców oraz posiadanie przez nich wymaganych uprawnień. Skontrolowano łącznie 41 autobusów z czego aż w dwunastu przypadkach zatrzymano dowody rejestracyjne. Najczęstsze usterki stanu technicznego stwierdzone podczas przedmiotowych kontroli to wycieki płynów eksploatacyjnych oraz nadmiernie zużyte ogumienie.  Za stwierdzone usterki w ośmiu przypadkach ukarano kierowców mandatami w tylu samych przypadkach zastosowano pouczenia. Powyższe działania pokazują konieczność przeprowadzania cyklicznych kontroli drogowych autobusów przewożących pasażerów pod kątem ich stanu technicznego.