W dniu 28 czerwca  w godzinach popołudniowych, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie, dokonali kontroli autobusu, którym w ramach wyjazdu wakacyjnego podróżowała grupa osób z Bełchatowa do Międzywodzia.   Podczas wykonywania czynności kontrolnych inspektorzy dokonali sprawdzenia czasu pracy kierowcy, wymaganych dokumentów oraz stanu technicznego pojazdu. W wyniku analizy przedstawionych wykresówek stwierdzono, iż kierujący okazał do kontroli wykresówkę z dnia kontroli, na której nie zostały zarejestrowane żadne aktywności związane w wykonywanym przewozem. Spowodowane było to faktem, iż kierujący, który kontrolowany autobus użytkował po raz pierwszy – włożył swoją wykresówkę do niewłaściwego tachografu.

  Nie zwrócił uwagi, iż jeden z tachografów – umieszczony w desce rozdzielczej został wyłączony z eksploatacji, a do rejestracji czasu pracy wykorzystywany jest drugi umieszczony z prawej strony kolumny kierowniczej.

   Z uwagi na brak możliwości ustalenia okresów kierowania pojazdem oraz odebranych przerw podczas trwającej blisko 10 godzin podróży – zakazano kierującemu dalszego wykonywania przewozu. Za zaistniałą sytuację nałożono na kierującego mandat karny za nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego na wykresówce wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi. W celu możliwości kontynuowania przewozu, organizator wycieczki zmuszony był zapewnić przyjazd innego kierowcy. Ponadto z uwagi na niesprawne światła awaryjne pojazdu – zatrzymano dowód rejestracyjny autobusu.

  W celu umilenia czasu podczas oczekiwania na przyjazd drugiego kierowcy, czwórce podróżujących dzieci wręczono drobne upominki.