W dniu 10 marca 2021 roku na ziemi Koszalińskiej odbyły się wspólne działania kontrolne pojazdów wjeżdżających do portu w Kołobrzegu. Inspektorzy z WITD oddział Koszalin wraz z funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej oraz Służbą Celno-Skarbową przeprowadzili łącznie kilkanaście kontroli.

W ich wyniku inspektorzy transportu drogowego w jednym przypadku ujawnili usterki niebezpieczne dotyczące stanu technicznego zespołu pojazdów, tj. wycieki płynów eksploatacyjnych ciągnika samochodowego oraz pęknięte tarcze hamulcowe naczepy. Kontrolowany kierowca poinformował inspektorów, że przyjechał do portu w Kołobrzegu po załadunek odpadów (kat. 3) nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Następnie zamierzał jechać do Danii. Dokładna kontrola stanu technicznego udaremniła wykonywanie transportu pojazdem stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 200 zł za kierowanie pojazdem niesprawnym technicznie oraz zakazano mu dalszej jady. Wobec przedsiębiorcy oraz osoby zarządzającej transportem zostaną wszczęte postępowania wyjaśniające odnośnie stwierdzonych usterek stanu technicznego zakwalifikowanych jako niebezpieczne.