W dniu 23.07.2018r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie zatrzymali do rutynowej kontroli zespół próżnych nieoczyszczonych pojazdów drogowych po przewozie materiału niebezpiecznego o symbolu UN 3082 – materiał zagrażający środowisku, ciekły. Tuż przed kontrolą kierowca dokonał rozładunku tego towaru (ADR) w pobliskim Kołbaskowie i właśnie udawał się na myjnię. W trakcie kontroli inspektorzy ujawnili liczne nieprawidłowości dotyczące m.in. obowiązkowego wyposażenia załogi pojazdu, dokumentacji, a także oznakowania cysterny. Jednak najpoważniejszym problemem był wyciek pozostałości wcześniej przewożonego towaru niebezpiecznego, który zagrażał środowisku.

Ze względu na realne zagrożenie związane ze specyficznym przewozem, na miejsce wezwano zespół ratownictwa chemicznego Państwowej Straży Pożarnej, który dokonał neutralizacji wycieku.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wobec przewoźnika zostało wszczęte postępowanie administracyjne.