W dniach 19-20 lutego br. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie wspólnie ze strażnikami leśnymi z terenu nadleśnictw podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych, podczas których wymienili się wiedzą i doświadczeniem z zakresu transportu drewna. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach podpisanego porozumienia przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Pana Bartłomieja Budzisza i Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Pana  Sławomira Wencla.

  Dzięki uprzejmości RDLP w Szczecinie, szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Bażyna” w Pogorzelicy. Leśnicy przedstawili swoje uprawnienia i kierunki działań, podzielili się także wiedzą z zakresu podziału drewna na klasy i sortymenty oraz  omówili obowiązujące w Lasach Państwowych dokumenty związane z  obrotem drewnem. Natomiast inspektorzy z WITD w Szczecinie, przedstawili stan prawny dotyczący przewozu drewna, zasady przeprowadzania kontroli pojazdów przewożących drewno, sposoby dokonywania pomiarów drewna i określania jego gęstości. Warsztaty były  doskonałą okazją do zacieśnienia współpracy oraz powiększenia zasobu wiedzy obydwu służb.