W dniu 11 maja 2018 roku inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z Oddziałów w Koszalinie i Wałczu wspólnie ze strażnikami leśnymi z terenu nadleśnictw podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku odbyli szkolenie z zakresu kontroli przewozu drewna.

Dzięki uprzejmości RDLP w Szczecinku, zajęcia szkoleniowe odbyły się w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Leśnik” w Orzechowie Morskim koło Ustki. Leśnicy zaprezentowali głęboką wiedzę z zakresu drewna oraz przedstawili obowiązujące w Lasach Państwowych dokumenty związane z  obrotem drewnem. Natomiast inspektorzy WITD z Oddziału w Koszalinie omówili swoje uprawnienia oraz przedstawili zasady przeprowadzania kontroli pojazdów przewożących drewno. Warsztaty szkoleniowe odbyły się w miłej atmosferze, która umocniła współpracę obydwu służb.