W dniu 01 października Inspektorzy WITD w Szczecinie wraz z niemieckim odpowiednikiem (BAG), inspektorami z WIOŚ oraz funkcjonariuszami Straży Granicznej po obu stronach przejścia granicznego w Kołbaskowie, przeprowadzali wspólne kontrole drogowe.

Celem kontroli była wymiana doświadczeń oraz procedur jakie towarzyszą przy ewentualnym wykryciu nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów.

Łącznie skontrolowano 62 pojazdy w których nie stwierdzono żadnych uchybień. Takie wspólne kontrole przeprowadzane są cyklicznie w celu wyeliminowania potencjalnego nielegalnego przemieszczania odpadów.

Wymiana doświadczeń pomiędzy służbami kontrolnymi pozytywnie wpłynie na skuteczniejsze zwalczanie nielegalnego wwozu odpadów na terytorium naszego kraju.