W dniu 26 listopada bieżącego roku w okolicach miejscowości Szczecin inspektorzy transportu drogowego z tutejszego WITD w Szczecinie wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej oraz z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, przeprowadzili wspólnie kontrolę legalności przewozów, wykonywanych w ramach krajowego transportu drogowego osób na liniach regularnych.

Celem kontroli było przede wszystkim sprawdzenie czy przewożonym pasażerom wydawane są bilety przed rozpoczęciem przewozu. Dzisiejsze kontrole nie ujawniły nieprawidłowości. W przyszłości dalej organizowane będą podobne kontrole w celu wyeliminowania nieuczciwej konkurencji.