W dniu 28 br., zachodniopomorscy Inspektorzy, przeprowadzili  wspólne działania kontrolne ukierunkowane na kontrolę przewozu odpadów, w której udział wzięły Policja, Straż Graniczna, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Powyższe kontrole odbywały się na drodze ekspresowej S6 w okolicach miejscowości Tymień. W wyniku wspólnych  działań skontrolowano 13 pojazdów. Powyższe kontrole zakończyły się  ukaraniem kierowców, aż 19 mandatami karnymi. Wszczęto również 2 postępowania administracyjne wobec przewodników, oraz w jednym przypadku postępowanie wyjaśniające wobec zarządzającego transportem drogowym. Ujawniono naruszenia czasu pracy kierowcy oraz obsługi tachografu. Wyniki dzisiejszych kontroli, pokazują konieczność przeprowadzania dalszych wspólnych kontroli drogowych, których celem będzie poprawa bezpieczeństwa oraz kontrola przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców.