W dniu 12 kwietnia br. zachodniopomorscy Inspektorzy wraz z funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej oraz inspektorami z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych, przeprowadzili kontrole drogowe w zakresie prawidłowego przewozu artykułów spożywczych oraz przewozu odpadów. Celem kontroli było sprawdzenie środków transportu jak również sposobu przewozu artykułów rolno-spożywczych w transporcie drogowym. Kontroli poddano przestrzenie ładunkowe (sprawdzenie czystości), agregaty chłodnicze (sprawność), dokumentację sanitarną dotyczącą częstotliwości czyszczenia przestrzeni ładunkowej oraz wszystkie inne dokumenty wymagane w transporcie międzynarodowym.

Natomiast podczas kontroli przewozu drogowego odpadów sprawdzono również czy przewóz jest wykonywany przez podmioty posiadające stosowne uprawnienia. W wyniku powyższych działań nie ujawniono nieprawidłowości natomiast były one doskonała okazją do wymiany doświadczeń i podniesienia kwalifikacji kontrolujących służb.