W dniach 14 i 16 marca przeprowadzone zostały działania kontrolne mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom przepisów ruchu drogowego w zakresie poruszania się pojazdów ciężarowych po drogach na terenie gminy Dobra.   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie  otrzymywał sygnały od zaniepokojonych mieszkańców gminy, którzy odczuwali wzmożony ruch samochodów ciężarowych na drogach, gdzie istnieje ograniczenie do 10 t masy rzeczywistej. W związku z tym inspektorzy, policjanci oraz strażnicy gminni przeprowadzili wspólne działania w miejscowości  Sławoszewo, gdzie na mostku na Gunicy istnieje ograniczenie do 10t, a ponadto po tej kategorii drogi mogą poruszać się pojazdy o nacisku na jedną oś nie większą niż 8t. Podczas działań kontrolnych inspektorzy wykorzystali także nieoznakowany pojazd ITD, w celu zatrzymywania pojazdów ciężarowych, które nie powinny się tam poruszać. Obserwacje poczynione przez wszystkie służby wykazały, że ruch samochodów ciężarowych w tym rejonie jest znikomy. Tylko jeden pojazd został zawrócony przed mostkiem, ponieważ jego masa przekraczała 10 t, a kierowca   (obywatel Ukrainy) został ukarany mandatem karnym za brak przy sobie wymaganych dokumentów. Kolejna kontrola wykazała nieprawidłowości w użytkowaniu tachografu.

    Inspekcja Transportu Drogowego będzie obserwować ruch ciężarówek, aby wyeliminować z ruchu pojazdy przeciążone, zagrażające bezpieczeństwu oraz powodujące nadmierną degradację dróg na terenie gminy Dobra.