Wymagania niezbędne:
Wykształcenie: wyższe prawnicze
znajomość przepisów krajowych i unijnych dotyczących zagadnień transportu drogowego wraz z aktami wykonawczymi oraz wiedza z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o służbie cywilnej,
umiejętność obsługi komputera ( Word, Excel),
zdolność syntetycznego formułowania pisemnych wypowiedzi

Szczegóły w ogłoszeniu: referent-prawny