Wymagania niezbędne:
Wykształcenie: wyższe prawnicze
- znajomość przepisów krajowych i unijnych dotyczących zagadnień transportu drogowego wraz z aktami wykonawczymi oraz wiedza z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o służbie cywilnej
-  umiejętność obsługi komputera ( Word, Excel),
- zdolność syntetycznego formułowania pisemnych wypowiedzi,

Szczegóły w ogłoszeniu: referent-prawny