Zdjęcie

 

 

——————————————————————————————————-

W związku z dużym napływem uchodźców do Europy Komisja Europejska przekazuje do wiadomości otrzymaną ze strony rządu niemieckiego informację o czasowym złagodzeniu stosowania przepisów regulujących aktywność pracy kierowców w regionie Bawarii (Niemcy). Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze informacje w tym zakresie:
1. Władze Bawarii (The Bavarian State Ministry of Labour, Social Affairs, the Family and Integration) podjęły decyzję o czasowym złagodzeniu na terenie Bawarii kontroli przestrzegania przepisów art. 6-8 Rozporządzenia (WE) 561/2006 dotyczącego harmonizacji niektórych przepisów socjalnych dotyczących transportu.
2. Odstępstwo od kontroli przepisów wskazanych w pkt 1 odnosi się do kierowców autokarów, którzy przewożą uchodźców lub osoby ubiegające się o azyl w sytuacji, gdy nie ma innych podstaw uchylających czasowe stosowanie przepisów socjalnych.
3. Czasowe odstępstwo od kontroli przepisów socjalnych (art. 6-8 Rozporządzenia (WE) 561/2006) obowiązuje od 9 września do 9 października 2015 r. w przypadku wjazdu z zagranicy na terytorium Bawarii oraz w przypadku przejazdu przez Bawarię celem dojazdu do innych landów niemieckich.
4. Kierowca autokaru, który jest objęty tym czasowym złagodzeniem przepisów (art. 6-8 Rozporządzenia (WE) 561/2006) musi realizować podróż w eskorcie policji oraz pozostać w stałej komunikacji z funkcjonariuszami policji. Zachowane muszą być przy tym wszelkie środki bezpieczeństwa, a kierowcy autokarów muszą być w dobry stanie fizycznym i psychicznym.
5. Kierowcom autokarów, w stosunku do których nastąpiło czasowe złagodzenia zasad kontroli przestrzegania przepisów socjalnych policjanci wystawiają zaświadczenia potwierdzające wystąpienie okoliczności wyłączających czasowe stosowanie przedmiotowych przepisów.

Szczecin, dnia 23 grudnia 2011r.

„BAG reguła 20%”

Od pewnego czasu polscy przewoźnicy informowali o stosowaniu przez niemieckie

służby kontrolne innych niż w Polsce praktyk w odniesieniu do kontroli czasu jazdy oraz wymaganych

odpoczynków, na podstawie przepisów rozporządzenia 561/2006.Dla wielu kierowców wykonujących przewozy

drogowe na terenie Unii Europejskiej odmienne podejście do przepisów wspólnotowych stanowi spory kłopot.

W związku z tym tut. inspektorat zasięgnął opinii u źródła tj. w Federalnym Urzędzie Transportu Rzeczy (BAG).

Jak wynika z informacji otrzymanej z BAG, nie ma różnic w stosowaniu

przepisów rozporządzenia (WE) 561/2006.

Inaczej natomiast służby niemieckie stosują zalecenia Decyzji Wykonawczej Komisji z 7.06.2011r.

w sprawie obliczania dziennego czasu prowadzenia pojazdu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006,

na mocy której, dla potrzeb obliczenia dziennego okresu prowadzenia pojazdu, w sytuacji gdy kierowca nie

odebrał wymaganego odpoczynku, wystarczający jest odpoczynek dzienny w ilości 7 godzin dla obliczenia

dziennego okresu prowadzenia.Obliczanie kolejnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu zaczyna się po upływie

nieprzerwanego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 7 godzin.

Jest to podejście zalecane, które w naszym kraju jest stosowane wprost.

Niemieccy kontrolerzy mają inne zalecenia. U nich obowiązuje tzw. „reguła 20%”, przedstawiona w poniższej tabeli.

Jak wynika z powyższej tabeli, dla potrzeb

obliczenia dziennego okresu prowadzenia wystarczy, aby kierowca odebrał

skrócony odpoczynek co najmniej w ilości wskazanej w kolumnie 5 tabeli,

wówczas uniknie ewentualnej kary za przekroczenie czasu jazdy dziennej -

kara zostanie nałożona tylko za skrócenie czasu odpoczynku.

Należy jednak pamiętać, że obowiązujące normy dla odpoczynku dziennego

wynoszą nadal odpowiednio 11 godzin – regularny i 9 godzin – skrócony.