We wtorek 10.11.2020 r. inspektorzy Zachodniopomorskiego WITD prowadzili działania kontrolne mające na celu weryfikację przestrzegania przepisów dotyczących mas pojazdów przewożących buraki oraz kiszonkę.

Zespoły inspektorów prowadziły kontrole pojazdów na stanowisku ważenia pojazdów usytuowanym w okolicach miejscowości Żabów. Ponadto w obszarze powiatu pyrzyckiego mobilny patrol ITD, z użyciem nieoznakowanego radiowozu, typował pojazdy ciężarowe, wobec których istniały uzasadnione przypuszczenia, iż ich masy wraz z ładunkiem są ponadnormatywne. Ciężarówki takie zostały skierowane na ww. punkt kontroli w celu sprawdzenia ich masa i nacisków osi.

W wyniku działań wytypowano i skontrolowano pod kątem masy 6 pojazdów członowych.
W przypadku połowy stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnych nacisków na osie. Pojazdy o przekroczonych parametrach wagowych przewoziły kiszonkę albo buraki cukrowe. Dodatkowo jedna z naczep używanych przy przewozie poddanym kontroli nie posiadała ważnego okresowego badania technicznego, w związku z czym został zatrzymany jej dowód rejestracyjny.

Wobec przedsiębiorców, prowadzących przewozy, w trakcie których stwierdzono naruszenia, wszczęto postępowania administracyjne zagrożone wysokimi karami finansowymi. Do  czasu przywrócenia normatywności zakazano dalszego poruszania się tychże pojazdów po drogach publicznych.