W środę 2 grudnia inspektorzy Zachodniopomorskiego WITD prowadzili działania kontrolne mające na celu weryfikację masy przewożonych buraków. Inspektorzy prowadzili kontrole pojazdów na stanowisku do kontroli w okolicach miejscowości Żabów. Ponadto w obszarze powiatu pyrzyckiego mobilny patrol ITD, z użyciem nieoznakowanego radiowozu, typował pojazdy ciężarowe, wobec których istniały uzasadnione przypuszczenia, iż ich masy wraz z ładunkiem są ponadnormatywne.

W wyniku działań zatrzymano pojazd przewożący buraki, który skierowano na punkt kontrolny. W wyniku kontroli stwierdzono, iż dopuszczalna rzeczywista masa pojazdu wyniosła 46,6 tony, co stanowi przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu o  6,6 tony. Dodatkowo stwierdzono, iż nacisk pojedynczej osi napędowej wyniósł 13,3 tony co stanowi przekroczenie dopuszczalnego parametru o 1,8 tony, natomiast nacisk potrójnej osi wielokrotnej naczepy wyniósł 26 ton, co stanowi przekroczenie dopuszczalnego parametru o 2 tony.

Wobec przedsiębiorcy wykonującego przewóz, wszczęto postępowania administracyjne zagrożone wysoką karą finansową. Do  czasu przywrócenia normatywności zespołu pojazdów, zakazano dalszego poruszania się po drogach publicznych. Za niezabezpieczenie ładunku podczas przewozu drogowego kierujący ukarany zostało mandatem karnym w wysokości 150 zł.