W dniu 16 lutego  inspektorzy zachodniopomorskiej inspekcji transportu drogowego prowadzili działania kontrolne w ramach akcji Truck & Bus, ukierunkowane na przewozy osób i rzeczy.  Spośród 43 skontrolowanych pojazdów, w sześciu przypadkach inspektorzy ujawnili szereg nieprawidłowości związanych z naruszeniem przepisów o czasie pracy kierowców, brakiem wymaganych dokumentów, a przede wszystkim dotyczących złego stanu technicznego pojazdów.     W jednym przypadku skutkowało to zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych oraz mandatami karnymi dla kierowców, w kolejnym wydano bezwzględny zakaz dalszej jazdy i zdecydowano o odholowaniu zespołu pojazdów na właściwy parking wyznaczony przez starostę.

  Co ciekawe, ten sam pojazd był już kontrolowany przez Policję trzy tygodnie wcześniej. Wówczas został zatrzymany dowód rejestracyjny, lecz przewoźnik nie usunął usterek, okazał natomiast zaświadczenie potwierdzające wykonanie badania technicznego dopuszczające pojazd do ruchu, które miał wykonać w dniu 30.01.2017r. Inspektorzy stwierdzili m.in. nadmiernie zużyte i nieprawidłowo dobrane ogumienie, wycieki płynów eksploatacyjnych silnika, brak tylnej tablicy rejestracyjnej, uszkodzone nadkola osi tylnej, nieszczelny układ wydechowy. Natomiast naczepa zestawu (zakupiona kilka miesięcy wcześniej) nie została zarejestrowana w Polsce, nie posiadała aktualnych badań technicznych.

  Dodatkowo kierowca nie posiadał ważnych uprawnień do kierowania kontrolowanym zestawem pojazdów. Kierowcę ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 900 zł,  a w związku z brakami w dokumentacji kontrolowanego kierowcy będzie prowadzone postępowanie wyjaśniające wobec osoby zarządzającej w przedsiębiorstwie.