W dniu 28 lipca inspektorzy z WITD w Szczecinie pełniąc służbę na autostradzie A6 w okolicach miejscowości Kołbaskowo, zatrzymali do kontroli pojazd przewożący zwierzęta z Belgii do Polski należących do holenderskiego przewoźnika.

W wyniku analizy danych z tachografu i karty kierowcy stwierdzono szereg naruszeń norm czasu prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków oraz brak jak również braku wpisów na karcie kierowcy krajów rozpoczęcia i zakończenia. Dodatkowo w wyniku oględzin pojazdu inspektorzy nabrali podejrzeń co do prawidłowej kondycji przewożonych zwierząt.

Mając na uwadze dobrostan zwierząt na miejsce kontroli wezwano inspektorów weterynaryjnych, którzy po oględzinach przewożonych zwierząt dopuścili do kontynuowania ich przewozu. W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne wobec przewoźnika i pobrano kaucję na poczet kary. Kierującego ukarano 14 mandatami karnymi gotówkowymi za stwierdzone naruszenia norm czasu jazdy, przerw i odpoczynków.