W dniu 16 grudnia 2020 r. w godzinach popołudniowych w Szczecinie zachodniopomorscy inspektorzy transportu drogowego zatrzymali do rutynowej kontroli zespół pojazdów składający się z ciągnika siodłowego i naczepy.

Po analizie okazanych dokumentów oraz oględzinom ładunku, stwierdzono transport odpadów z Norwegii do Torunia. Inspektorzy poddali szczegółowej kontroli ww. zestaw pojazdów i stwierdził, że transport tych odpadów odbywa się bez wymaganych tablic informujących o przewozie odpadów oraz że przewoźnik wykonywał przewóz drogowy odpadów innych niż niebezpieczne bez wymaganego wpisu do rejestru, o którym mowa w przepisach ustawy o odpadach.

Do momentu doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami, inspektorzy zakazali dalszej jazdy. Przewoźnikowi grozi kara administracyjna w kwocie 12 tyś zł. Wszystkie okoliczności tego transportu będą wyjaśniane w prowadzonym postępowania administracyjnym, które inspektorzy będą prowadzić wobec kontrolowanego podmiotu.