W dniu 23 marca br. w miejscowości Rurzyca Zachodniopomorscy Inspektorzy Transportu Drogowego, zatrzymali do kontroli drogowej zespół pojazdów składający się z ciągnika siodłowego i naczepy. Po analizie dokumentów okazanych przez kontrolowanego oraz sprawdzeniu ładunku znajdującego się na naczepie stwierdzono, że przewożone są odpady o kodzie 191201 (tj. papier i tektura) w transporcie międzynarodowym. Następnie po  sprawdzeniu w Bazie Danych o Produktach  i Opakowaniach (baza BDO) ustalono, że ww. firma nie posiada wpisu do ww. rejestru. W związku z powyższym stwierdzono naruszenie polegające na wykonywanie przewozu drogowego odpadów innych niż niebezpieczne przez transportującego odpady bez wymaganego wpisu do rejestru, o którym mowa w przepisach ustawy o odpadach. Dodatkowo kontrolowany pojazd przekazano funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej w związku z brakiem numeru SENT podczas przewozu odpadów tranzytem przez Polskę.