69 ton ważyła ciężarówka przewożąca konstrukcję stalową. Kierowca posiadał zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego lecz transport nie spełniał jego warunków. Przewoźnikowi grozi kara pieniężna za degradację nawierzchni dróg.

Transport konstrukcji stalowej został zatrzymany a następnie poddany kontroli w godzinach nocnych 27/28 maja 2019r. Zachodniopomorscy inspektorzy stwierdzili wykonywanie przewozu bez prawidłowego zezwolenia.

Kierowca do kontroli przedstawił zezwolenie kategorii VI, jednak w tym przypadku powinien posiadać zezwolenie kategorii VII, które umożliwia wykonywanie przewozów pojazdami nienormatywnymi o masie przekraczającej 60 ton. Stwierdzono również przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów.

Transport został wstrzymany do czasu uzyskania wymaganego zezwolenia natomiast wobec przewoźnika toczy się postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia wysokiej kary pieniężnej za stwierdzone naruszenie.