W dniu 24 sierpnia inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie  przeprowadzili na terenie miasta kontrole taksówek. Pierwszy kierowca poddany kontroli niestety wykonywał tę działalność nielegalne.   Po wnikliwej analizie dokumentów, oględzinach pojazdu oraz kasy fiskalnej inspektorzy ustalili, że trzy lata temu kierowca utracił licencję uprawniającą  do wykonywania transportu drogowego osób taksówką. Dodatkowo wyrejestrował swoją działalność gospodarczą.

  W związku z powyższym zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające, ponieważ wykonywanie przewozów taksówką bez wymaganej  licencji, zagrożone jest karą administracyjną w wysokości 8000 zł.

 O nieprawidłowościach stwierdzonych podczas tej kontroli zostanie również powiadomiony właściwy urząd skarbowy, z uwagi na wykonywanie działalności gospodarczej po jej wyrejestrowaniu oraz nierejestrowanie osiąganych przychodów.