W dniu 27 kwietnia 2021 roku  w miejscowości Kowalki Inspektorzy z WITD w Szczecinie Oddział w Koszalinie  przeprowadzili kontrolę pojazdu marki WV przewożący dzieci niepełnosprawne, do Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego.

W wyniku tej kontroli wobec przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem drogowym stwierdzono szereg nieprawidłowości od braku zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego specjalnego przez niewyposażenie kierowcy w wymagane dokumenty czy nieposiadanie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Nadmienić należy, że przewóz osób niepełnosprawnych jest transportem szczególnym, ponieważ takie osoby wymagają dodatkowej pomocy lub opieki. W związku z powyższym w/w naruszenia przepisów wydają się wielce rażące. Niedopuszczalnym jest zezwolenie do wykonywania przewozu drogowego osób kierowcy, który nigdy nie posiadał ważnych badań lekarskich umożliwiających  wykonywanie pracy na stanowisku kierowcy.

Wobec przewoźnika i osoby zarządzającej transportem drogowym zostaną wszczęte postępowania wyjaśniające zagrożone łączną karą w wysokości 15500 zł. Kierowcy zakazano dalszego przewozu osób do momentu uzyskania stosownych zezwoleń i uprawnień.