W dniu 20 czerwca br., inspektorzy z WITD w Szczecinie pełniąc służbę na krajowej dziesiątce przy wyjeździe ze Szczecina, zatrzymali do kontroli pojazd członowy polskiego przewoźnika wykonującego międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy z Austrii do Szwecji.  W wyniku analizy danych z tachografu oraz karty kierowcy stwierdzono szereg naruszeń norm czasu pracy kierowcy takich jak: siedmiokrotne skrócenie dziennego czasu odpoczynku, dwukrotne przekroczenie jazdy bez wymaganej przerwy oraz dwukrotne przekroczenie maksymalnego dziennego prowadzenia pojazdu. Kierowca to niechlubny rekordzista, który w jednym z kontrolowanych dni, aż o ponad 4 godziny skrócił dzienny czas odpoczynku, innym razem prowadził pojazd przez 6 i pół godziny (co do normy 4 godz. i 30 minut). Jednak najbardziej rażące naruszenie przepisów, polegało na dziennym prowadzeniu pojazdu przez ponad 16 godzin, przy normie 10 godzin.  Dodatkowo analiza danych zawartych na karcie kierowcy wykazała, że kontrolowany nie wprowadzał wszystkich wymaganych wpisów. Mając powyższe na uwadze został ukarany łącznie 15 mandatami karnymi za stwierdzone naruszenia. Wobec przedsiębiorstwa zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające zagrożone wysoką karą finansową.