Wczoraj, tj. 21 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych, proklamowane przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w podjętej w 2005 roku rezolucji. Dzień ten przypada w każdą trzecią niedzielę listopada, a w tym roku był  obchodzony już po raz 10.   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie kolejny raz wspólnie z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Motorowego w Szczecinie, przygotował dla upamiętnienia ofiar tysiąc zniczy oznaczonych winietką przedstawiającą  przydrożny krzyż z tablicą „Za ofiary wypadków drogowych”.

    Znicze przekazane zostały do jedenastu kościołów na terenie województwa, a księża podczas niedzielnej mszy czytali list przypominający o tym dniu. Wychodzący z kościoła otrzymywali znicze, które zaniesione zostały nie tylko na cmentarze, ale również zapłonęły w miejscach, w których często dochodzi do wypadków drogowych. Dzięki tym działaniom, informacja  o obchodach trafiła do szerokiego grona osób, a znicze wywołały refleksję i zadumę nad tragediami rozgrywającymi się na drogach. W naszym kraju  w ubiegłym roku śmierć w wypadkach drogowych poniosło 2938 osób, a blisko 40 tysięcy doznało obrażeń ciała.

    Te tragedie przychodzą nagle. Dzieją się obok nas. Ponad 30% ofiar ubiegłorocznych wypadków w Polsce stanowią piesi użytkownicy dróg. To największy w Europie odsetek zabitych tej niechronionej grupy użytkowników dróg. Często jest tak, że to właśnie piesi sami przyczyniają się do powstania wypadku. Od niedawna obowiązują przepisy nakładające na pieszych obowiązek używania elementów odblaskowych, kiedy poruszają się po zmierzchu  poza obszarem zabudowanym. Niestety, znaczna liczba pieszych nie stosuje się do tego wymogu.

  Zadbajmy o to, aby nasze uczestnictwo w ruchu drogowym nie niosło za sobą negatywnych konsekwencji w postaci następstw wypadków drogowych.