W dniu 24 maja br. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu drogowego odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej. W spotkaniu pod przewodnictwem Pana Bartłomieja Budzisza Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego uczestniczyli przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.

Przedmiotem spotkania były bieżące kwestie dotyczące transportu drogowego w tym nowo powstały obowiązek posiadania licencji w transporcie międzynarodowym, przy wykonywaniu przewozu pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 t do 3,5 t oraz sprawy związane z uprawnieniami dla kierowców z poza Unii Europejskiej, a zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach transportowych. Dodatkowo poruszono problemy związane z przepisami  ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przedmiotowe spotkanie dało możliwość poruszenia aktualnych  problemów zarówno ze strony przewoźników drogowych jaki i służb kontrolnych. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego mając na uwadze konieczność bieżącej wymiany informacji, zapowiedział realizację cyklicznych posiedzeń Społecznej Rady Konsultacyjnej.