W dniu 15 czerwca 2021 roku, inspektorzy z oddziałów Wałcz i Koszalin wspólnie przeprowadzili kilka rutynowych kontroli drogowych w miejscowości Szczecinek.

W ich wyniku wykryli szereg nieprawidłowości. W jednym przypadku, kierowca, który był zarazem przedsiębiorcą naruszył 13-sto krotnie przepisy dotyczące czasu pracy kierowcy.  W związku z powyższym wszczęto postępowanie wyjaśniające wobec kontrolowanego w celu wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości. W kolejnej kontroli do czasu pracy kierowcy nie było zastrzeżeń natomiast stan techniczny dyskwalifikował go do dalszej jazdy. Oprócz niesprawnego oświetlenia w pojeździe oraz naczepie, inspektorzy wykryli szereg innych usterek takich jak: nieszczelny układ pneumatyczny, popękane lusterko wsteczne, zużyty bieżnik dwóch opon przy czym jedna z nich była wyeksploatowana do takiego stopnia, że widoczne było odrutowanie.

W związku z powyższym zatrzymano dowody rejestracyjne kontrolowanych pojazdów i zakazano dalszej jazdy. Na kierowcę nałożono mandat karny za prowadzenie zespołu pojazdów w złym stanie technicznym. Wobec przedsiębiorcy, do którego należał kontrolowany pojazd wszczęto z urzędu postępowanie wyjaśniające.