W dniu 12 grudnia inspektorzy WITD w Szczecinie  przeprowadzili  ponowne kontrole gimbusów  w dwóch gminach, na terenie których na początku roku szkolnego ITD kontrolowało już przewozy dzieci do szkół. W jednej z gmin, gdzie stan techniczny autobusów podczas wcześniejszych kontroli budził wiele zastrzeżeń, nie stwierdzono obecnie żadnych uchybień. A w drugiej, inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny autobusu, w którym stwierdzono nadmierne luzy w układzie kierowniczym, a kierowca (obywatel Ukrainy) nie odbył szkolenia, wymaganego przy przewozie osób oraz nie posiadał polskiego prawa jazdy, potwierdzającego ten fakt. W związku z powyższym kierowcy zakazano dalszego przewozu drogowego osób oraz ukarano mandatem w kwocie 800 zł.

Kilka dni wcześniej inspektorzy poddali kontroli autobus tego samego przewoźnika, którym wykonywano przewozy regularne na trasie dalekobieżnej. Niestety stan techniczny wykluczył pojazd z jazdy, ze względu na bardzo duże  wycieki płynów eksploatacyjnych. Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny, a kierowca został ukarany mandatem karnym.