W dniu 9 grudnia br. w godzinach nocnych w Szczecinie, Zachodniopomorscy Inspektorzy zatrzymali do kontroli zestaw pojazdów ciągnik siodłowy z naczepą, znacznie przekraczający dopuszczalne normy pod względem szerokości pojazdu. Przewoźnik z Polski przewoził stalową konstrukcję dźwigu do portu w Szczecinie. Po dokonaniu pomiarów stwierdzono konieczność posiadania przy takim rodzaju przewozu zezwolenia kategorii piątej. Kierowca nie posiadał stosownego zezwolenia na przedmiotowy przejazd. W związku z powyższym przekroczeniem, stanowiącymi naruszenia ujęte w ustawie Prawo o ruchu drogowym i ustawie o transporcie drogowym, wobec przewoźnika wszczęto postępowania administracyjne zagrożone wysokimi karami finansowymi. Pojazd został skierowany na parking strzeżony wyznaczony przez Prezydenta Miasta Szczecin. Przewoźnik otrzymał zakaz dalszego wykonywania przewozu do czasu posiadania stosownego zezwolenia.