W dniu 3 grudnia br., w wyniku działań z użyciem nieoznakowanego pojazdu WITD, w okolicy miejscowości Lipiany i Kunowo zachodniopomorscy inspektorzy zatrzymali do kontroli dwa zespoły pojazdów znacznie przekraczające dopuszczalne normy pod względem masy własnej oraz nacisków osi. Przewoźnik z Polski wykonujący nimi międzynarodowy przewóz drogowy do Norwegii, w rażący sposób próbował  wykorzystać całą dostępną przestrzeń ładunkową naczep, nie zważając przy tym na dopuszczalną masę całkowitą pojazdów.


W wyniku ważenia i pomiarów kontrolowanych ciężarówek stwierdzono ich masy na poziomie 53 i 55 t, przy dopuszczalnych 40 t. Szczelne załadowanie ciężkim ładunkiem poskutkowało przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej o 13 i 15 t oraz dodatkowo znacznym przekroczeniem nacisków na podwójne osie napędowe ciągników siodłowych i potrójne osie naczep.

W związku z powyższymi przekroczeniami, stanowiącymi naruszenia ujęte w ustawie Prawo o ruchu drogowym i ustawie o transporcie drogowym, wobec przewoźnika wszczęto postępowania administracyjne zagrożone wysokimi karami finansowymi. Przewoźnik otrzymał zakaz dalszego wykonywania kontrolowanych przewozów do czasu przywrócenia normatywności poprzez
przeładowanie nadmiaru ładunku na inne pojazdy.