W dniu 07.02.2022 r. w godzinach porannych na drodze ekspresowej S3 w okolicach miejscowości Kunowo, Inspektorzy  z WITD w Szczecinie zatrzymali do kontroli pojazd członowy przewożący w  ramach krajowego transportu drogowego towar niebezpieczny: UN 1219 IZOPROPANOL (ALKOHOL IZOPROPYLOWY), przewożony w pojemnikach typu DPPL.  Szczegółowe oględziny kontrolowanego ładunku wykazały, iż jeden z dppl-i nie spełnia wymogów umowy ADR w związku z przekroczeniem terminu używalności opakowania z tworzywa sztucznego. Dodatkowe oględziny wykazały, że tylko 4 spośród 10 opakowań zostało prawidłowo oznakowane nalepkami właściwymi dla przewożonego materiału niebezpiecznego (nalepki właściwe dla klasy 3). W związku z powyższym Inspektorzy zakazali dalszej jazdy do momentu usunięcia nieprawidłowości. Wobec przewoźnika i załadowcy, zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające zagrożone karami finansowymi.