W dniu 16 lutego 2021 roku inspektorzy transportu drogowego z WITD w Szczecinie oddział w Koszalinie zatrzymali do kontroli pojazd przewożący  materiały niebezpieczne.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż w kontrolowanej jednostce transportowej znajdowały się aż 4 gaśnice, jednak żadna z nich nie spełniała warunków określonych w umowie ADR.

Przeglądy wszystkich gaśnic utraciły ważność w 2020 roku. W związku z powyższym stwierdzono naruszenie przepisów transportowych dotyczących przewozów towarów niebezpiecznych. W wyniku kontroli zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające wobec przewoźnika, który nie zadbał o wymagane wyposażenie pojazdu. Ponadto kierowcy nakazano niezwłoczne uzupełnienie pojazdu w wymagane gaśnice aby mógł dalej kontynuować przedmiotowy transport drogowym materiałów niebezpiecznych.