W dniu 6 kwietnia 2022 roku w godzinach popołudniowych na krajowej dziesiątce, Inspektorzy Transportu Drogowego z WITD w Szczecinie zatrzymali do kontroli pojazd przewożący  materiały niebezpieczne. W wyniku kontroli stwierdzono, że kierujący nie posiada wymaganego znaku ostrzegawczego, klina pod koła oraz urządzenia ochronnego dla oczu. Ponadto przewóz ten wykonywany był bez wymaganego sprzętu przeciw pożarowego, wymaganego przy przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych. Dodatkowo kierowca nie okazał do kontroli instrukcji pisemnej, koniecznej przy przewozie ADR. Nieprawidłowości w przedmiotowym przewozie to nie jedyne problemy, stwierdzone podczas kontroli. Kierowca nie okazał wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, nie dokonał wymaganych wpisów na karcie kierowcy oraz nie zabezpieczył przewożonego ładunku.  Mając na uwadze powyższe ustalenia, wszczęto postępowanie wyjaśniające wobec kontrolowanej firmy, zarówno na podstawie ustawy o transporcie drogowym jaki i ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych. Kierowca został ukarany mandatami karnymi za niezabezpieczenie ładunku oraz za brak wymaganych wpisów na karcie kierowcy. Ponadto nakazano niezwłoczne uzupełnienie pojazdu w wymagane wyposażenie ADR oraz zabezpieczenie przewożonego ładunku. Do czasu usunięcia nieprawidłowości, zakazano dalszej jazdy.