W dniu 23 listopada inspektorzy z WITD w Szczecinie w okolicach miejscowości Pyrzyce, zatrzymali do kontroli zestaw pojazdów należący do krajowego przewoźnika.

Jak się później okazało kierowca przewoził odpady (sprasowane kartony) bez wymaganego oznakowania  pojazdu, informującego innych uczestników ruchu o przewozie takiego ładunku. Mając powyższe na uwadze wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające zagrożone wysoką karą administracyjną.