W dniu 16 marca br. inspektorzy z WITD w Szczecinie w okolicach miejscowości Mostowo na drodze krajowej nr 11, zatrzymali do kontroli zestaw pojazdów należący do krajowego przewoźnika. Jak się później okazało kierowca przewoził odpady o kodzie 15.01.01. (sprasowane kartony) bez wymaganego oznakowania  pojazdu, informującego innych uczestników ruchu o przewozie takiego rodzaju ładunku. Kierowca posiadał jedynie kartkę z napisem ODPADY, znajdującą się za szybą pojazdu, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozu odpadów. Mając powyższe na uwadze wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające zagrożone wysoką karą administracyjną.