W dniu  10 stycznia br. zachodniopomorscy inspektorzy w miejscowości Stobno (gmina Kołbaskowo, powiat Policki) zatrzymali do kontroli  czteroosiową wywrotkę marki Mercedes-Benz. Zatrzymania dokonano z uwagi, iż ze skrzyni ładunkowej tego pojazdu (niezabezpieczonej opończą) na jezdnię spadały grudy transportowanej ziemi.
W toku dalszych czynności kontrolnych stwierdzono, iż kierujący nie posiada przy sobie stosownych dokumentów wymaganych przy przewozie drogowym natomiast przedsiębiorca użytkujący kontrolowany pojazd nie pobierał w przewidzianych terminach danych z karty kierowcy ani z tachografu cyfrowego zainstalowanego w pojeździe. Ponadto termin sprawdzenia okresowego tego urządzenia został przekroczony o 2 lata. Po sprawdzeniu danych pojazdu w systemie CEPiK okazało się, iż kontrolowana ciężarówka nie posiada ważnych okresowych badań technicznych. W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu, kierowcę ukarano stosownymi mandatami (w tym za zanieczyszczanie drogi oraz za niezabezpieczenie ładunku sypkiego opończą) a wobec przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.