W dniu 22.05.2020 r. w trakcie pełnienia służby na punkcie kontrolnym przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu (droga krajowa nr 22) zachodniopomorscy inspektorzy z oddziału zamiejscowego w Wałczu zatrzymali do kontroli pojazd marki Renault poruszający się z kierunku Choszczna do Wałcza, którego stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Po sprawdzeniu w systemie CEPiK okazało się, że podejrzenia inspektorów były uzasadnione, pojazd nie posiadał aktualnego okresowego badania technicznego a ponadto z powodu usterek stanu technicznego był niedopuszczony do ruchu po poprzedniej kontroli Policji. Kierowca w chili zatrzymania do kontroli nie posiadał również obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu.

Ponadto kontrola przestrzeni ładunkowej ujawniła kolejne nieprawidłowości. Pojazd był znacznie przeładowany drewnem kominkowym co potwierdził uzyskany wynik ważenia pojazdu wynoszący 6200 kg

W konsekwencji na kierującego nałożono 3 mandaty karne na łączną kwotę 1200 zł za kierowanie pojazdem niedopuszczonym do ruchu, przekroczenie dopuszczalnej ładowności oraz usterki stanu technicznego. Dodatkowo z powodu usterek zakazano dalszej jazdy a mimo okazania w chili zakończenia kontroli uprzednio zawartej polisy OC powiadomiono Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.