W dniu 1 czerwca 2021 roku inspektorzy WITD Szczecin przeprowadzili kontrole dynamiczne na terenie miasta  Koszalin. Ujawniono dwa wykroczenia w postaci znacznego przeważenia busa oraz naruszenia przepisów o przewozie ładunków sypkich.

W pierwszym przypadku, kontrolowany bus przewożący artykuły spożywcze, został przeważony niemalże trzykrotnie. Wagi, wskazały że rzeczywista masa pojazdu wynosiła niemalże 6 ton. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że nacisk tylko na tylnej osi  wyniósł 3,9 ton  tj. 400 kg więcej niż  dopuszczalna masy całkowita pojazdu. W związku z powyższym nałożono na kierowcę mandat karny w wysokości 500 zł i zakazano jazdy do momentu rozładunku nadmiaru przewożonego towaru.  W drugim przypadku ukarano kierowcę mandatem karnym w wysokości 150 zł. Prowadził on pojazd typu przewożąc ziemię bez żadnego zabezpieczenia. W związku z powyższym i w tym przypadku, zakazano dalszej jazdy do momentu zabezpieczenia przewożonego ładunku.