W dniu 15 marca 2021 roku w godzinach porannych Inspektorzy z WITD w Szczecinie Oddział w Koszalinie przeprowadzili działania ukierunkowane na kontrolę mas pojazdów o DMC do 3,5t przewożących towary. Obszarem kontroli objęto miasto Koszalin. W toku kontroli sprawdzano również uprawnienia kierowców do prowadzenia pojazdów oraz stan techniczny samochodów.  Ważeniu poddano dwa pojazdy należące do jednej firmy. Wyniki były porażające. Pierwszy „dostawczak” ważył 6,3t zamiast dopuszczalnych 3,5t. Natomiast przy drugim pojeździe waga wskazała 5,7t. Za stwierdzone wykroczenia na dwóch kierowców nałożono w sumie 5 mandatów karnych kredytowanych na łączną kwotę 1250 zł, tj. za przekroczenie dopuszczalnej ładowności pojazdów,  za niezabezpieczenie ładunku przed zmianą położenia oraz za niespełnienie warunków technicznych dotyczących niezbędnego wyposażenia pojazdu. Kierowcom zakazano dalszej jazdy do momentu rozładunku nadmiaru towaru.