OGŁOSZENIE O KOLEJNYM PRZETARGU

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie, informuje o ogłoszeniu przetargu na dostawę 1 (jednego) samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie

Więcej informacji na stronie: http://www.bip.witd.szczecin.pl/?cid=109&bip_id=768

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie, informuje o ogłoszeniu przetargu na dostawę 1 (jednego) samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie

Więcej informacji na stronie:

http://www.bip.witd.szczecin.pl/?cid=109&bip_id=765

OGŁOSZENIE O KOLEJNYM PRZETARGU

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie, informuje o ogłoszeniu przetargu na dostawę 1 (jednego) samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie

Więcej informacji na stronie:

http://www.bip.witd.szczecin.pl/?cid=109&bip_id=764

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie, informuje o ogłoszeniu przetargu na dostawę 1 (jednego) samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie

Więcej informacji na stronie:

http://www.bip.witd.szczecin.pl/?cid=109

Ogłoszenie o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie – Ford Mondeo

Ogłoszenie Ford Mondeo Trend X100 Sedan 2

Wniosek

Załącznik nr 1 RODO

Ogłoszenie o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie – Ford Mondeo

Ogłoszenie Ford Mondeo Trend X100 Sedan

Załącznik nr 1 RODO

Wniosek

Ogłoszenie o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie – Opel Insignia

Ogłoszenie Opel Insignia

Załącznik nr 1 RODO

Wniosek

PONOWNE OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDÓW – WITD SZCZECIN

Ponowne ogłoszenie o sprzedaży pojazdów

Opis-przedmiotu-sprzedaży

Formularz oferty

Umowa

Protokół-zdawczo-odbiorczy-pojazdu

RODO

Dokumentacja-zdjęciowa

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDÓW – WITD SZCZECIN

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdów

Opis przedmiotu sprzedaży

Formularz oferty

Umowa

Protokół zdawczo odbiorczy pojazdu

RODO

Dokumentacja zdjęciowa

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie, informuje o ogłoszeniu przetargu na dostawę samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie

Więcej informacji na stronie:

http://www.bip.witd.szczecin.pl

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013r., poz. 907 z późn. zmianami) zawiadamiam o wyniku rozstrzygniętego w dniu 12.05.2015r. przetargu nieograniczonego pt.:

Dostawa dwóch nowych samochodów osobowych, przeznaczonych dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie, wyprodukowanych w 2015r.”.

( nr sprawy  WITD.NWP.MŁ.2031/5/15)

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie, informuje o ogłoszeniu w dniu dzisiejszym przetargu nieograniczonego, na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Dostawa dwóch nowych samochodów osobowych, przeznaczonych dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie, wyprodukowanych w 2015r.”.

Czytaj dalej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013r., poz. 907 z późn. zmianami) zawiadamiam o wyniku rozstrzygniętego w dniu 12.05.2015r. przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę jednego nowego samochodu z zabudową specjalistyczną oraz sprzętem pomiarowo-kontrolnym przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie, wyprodukowanego w 2015r.”

(nr sprawy  WITD.NWP.MŁ.2031/4/15)

Zgodnie z informacją zawartą w SIWZ w dniu 12.11.2015r. o godz.12:15, w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie dokonano otwarcia złożonych ofert. Do godz. 12:00 wpłynęła 1 oferta, złożona przez AMZ-KUTNO S.A.  z siedzibą w Kutnie.

Mając na uwadze, iż niniejsza oferta była jedyną złożoną w niniejszym przetargu oraz, że nie podlegała odrzuceniu i spełniała wszelkie wymogi została przyjęta.

            Z wyłonionym wykonawcą po dniu 29 listopada 2015r. zawarta zostanie umowa na realizację przedmiotu zamówienia.

Lubieszyn, dnia 2 listopada 2015r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie, informuje o ogłoszeniu w dniu dzisiejszym przetargu nieograniczonego, na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Dostawa jednego nowego samochodu z zabudową specjalistyczną oraz sprzętem pomiarowo-kontrolnym przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie, wyprodukowanego w 2015r.”.

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 293480 – 2015.

Termin składania ofert:

12.11.2015r.,  godzina 12:00

Miejsce składania ofert:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie Lubieszyn 10J, 72-002 Dołuje

 

W załączeniu, jako pliki do pobrania przekazuję:

  1.       SIWZ ,
  2.       Załaczniki.

Poza powyższym Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie, Lubieszyn 10 J, 72-002 Dołuje.

INFORMACJA O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013r., poz. 907 z późn. zmianami) zawiadamiam o wyniku rozstrzygniętego w dniu 12.05.2015r. przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę jednego nowego samochodu z zabudową specjalistyczną oraz sprzętem pomiarowo-kontrolnym przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie, wyprodukowanego w 2015r.”

(nr sprawy  WITD.NWP.MŁ.2031/3/15)

Zgodnie z informacją zawartą w SIWZ w dniu 12.05.2015r. o godz.12:15, w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie dokonano otwarcia złożonych ofert. Do godz. 12:00 wpłynęła 1 oferta, złożona przez AMZ-KUTNO Sp. z o.o.  z siedzibą w Kutnie.

Mając na uwadze, iż niniejsza oferta była jedyną złożoną w niniejszym przetargu oraz, że nie podlegała odrzuceniu i spełniała wszelkie wymogi została przyjęta.

            Z wyłonionym wykonawcą po dniu 29 maja 2015r. zawarta zostanie umowa na realizację przedmiotu zamówienia.

Lubieszyn, dnia 30 kwietnia 2015r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie, informuje o ogłoszeniu w dniu dzisiejszym przetargu nieograniczonego, na wykonanie przedmiotu zamówienia:

„Dostawa jednego nowego samochodu z zabudową specjalistyczną oraz sprzętem pomiarowo-kontrolnym przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie, wyprodukowanego w 2015r.”

 

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 100568-2015.

Termin składania ofert:

12.05.2015r.,  godzina 12:00

Miejsce składania ofert:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie Lubieszyn 10J, 72-002 Dołuje

 

W załączeniu, jako pliki do pobrania przekazuję:

  1.       SIWZ_30.04.2015r.
  2.       zalaczniki_do_SIWZ_30.04.2015r.

Poza powyższym Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można pod adresem:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie, Lubieszyn 10 J,

72-002 Dołuje.

odpowiedzi na zapytania do przetargu

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dostawę jednego nowego samochodu  z zabudową specjalistyczną oraz sprzętem pomiarowo-kontrolnym przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie, wyprodukowanego w 2015r.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. – Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),  unieważnił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednego nowego samochodu  z zabudową specjalistyczną oraz sprzętem pomiarowo-kontrolnym przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie, wyprodukowanego w 2015r., ponieważ cena jedynej oferty jaka wpłynęła przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i brak jest możliwości w dniu rozstrzygnięcia przetargu jej zwiększenia.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
1. AMZ-KUTNO Sp. z o.o., 99-300 Kutno, ul. Sklęczkowska 18

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Lubieszyn, dnia 20 kwietnia 2015r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie, informuje o ogłoszeniu w dniu dzisiejszym przetargu nieograniczonego, na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Dostawa jednego nowego samochodu z zabudową specjalistyczną oraz sprzętem pomiarowo-kontrolnym przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie, wyprodukowanego w 2015r.”

Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013r., poz. 907 z późn. zmianami) zawiadamiam o wyniku rozstrzygniętego w dniu 23.01.2015r. przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę jednego nowego samochodu osobowego, 5-drzwiowego, przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie, wyprodukowanego w 2015r.”

( nr sprawy  WITD.NWP.MŁ.2031/1/15) Czytaj dalej

Odpowiedź na zapytania

dot. przetargu nieograniczonego  na wykonanie przedmiotu zamówienia:

„Dostawa jednego nowego samochodu osobowego, 5-drzwiowego, przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie, wyprodukowanego w 2015r.,”. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie, informuje o ogłoszeniu w dniu dzisiejszym przetargu nieograniczonego, na wykonanie przedmiotu zamówienia: Czytaj dalej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) dziękując za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawiadamiam o wyniku rozstrzygniętego w dniu 20.06.2013r. przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową, wyposażonego w sprzęt pomiarowo-kontrolny,na użytek Inspekcji Transportu Drogowego”

(nr sprawy  WITD.WP.272.1.2013)

Zgodnie z informacją zawartą w SIWZ w dniu 20.06.2013r. o godz.11:15, w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie dokonano otwarcia złożonych ofert. Do godz. 11:00 wpłynęła 1 oferta, złożona przez „ AMZ-KUTNO” Spółka z o.o.  z siedzibą w Kutnie.

Mając na uwadze, iż niniejsza oferta była jedyną złożoną w niniejszym przetargu oraz, że nie podlegała odrzuceniu i spełniała wszelkie wymogi została przyjęta.

    Z wyłonionym wykonawcą po 28 czerwca 2013r. zawarta zostanie umowa na realizację przedmiotu zamówienia zgodna z treścią załącznika do SIWZ.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie, informuje o ogłoszeniu w dniu dzisiejszym przetargu nieograniczonego, na wykonanie przedmiotu zamówienia: Czytaj dalej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) dziękując za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawiadamiam o wyniku przetargu nieograniczonego na:  Czytaj dalej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

dot. przetargu nieograniczonego, na wykonanie przedmiotu zamówienia:

„Dostawa jednego, fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2011r. samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie”

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie, informuje o ogłoszeniu w dniu dzisiejszym przetargu nieograniczonego, na wykonanie przedmiotu zamówienia:  Czytaj dalej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) dziękując za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawiadamiam o wyniku przetargu nieograniczonego na:

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie, informuje o ogłoszeniu w dniu dzisiejszym przetargu nieograniczonego, na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Czytaj dalej

DOT. OGŁOSZENIA O PRZETARGU

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 18 kwietnia 2011r. o przetargu nieograniczonym, opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 82290 – 2011 na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – ZAKUP KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH I STACJONARNYCH

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie, informuje o ogłoszeniu w dniu dzisiejszym przetargu nieograniczonego, na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU
nieograniczonego:
„ Dostawa samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie”

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie, informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego, na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Czytaj dalej

ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

„Remont i przebudowę istniejących pomieszczeń biurowych w budynku zlokalizowanym na przejściu granicznym w Lubieszynie” dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie

Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU nieograniczonego na: „Remont i przebudowę istniejących pomieszczeń biurowych w budynku zlokalizowanym na przejściu granicznym w Lubieszynie” dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) dziękując za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego informuje, że Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy uznał za najkorzystniejszą Ofertę Nr 12 złożoną przez :

Czytaj dalej

INFORMACJA O OGŁOSZENIU WYNIKÓW

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie uprzejmie informuje, iż informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego, na wykonanie przedmiotu zamówienia: „Remont i przebudowa istniejących pomieszczeń biurowych w budynku zlokalizowanym na przejściu granicznym w Lubieszynie” zostanie podana w dniu 25 listopada 2009r. do godz. 14:00.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

przetargu nieograniczonego, na wykonanie przedmiotu zamówienia:
„Remont i przebudowa istniejących pomieszczeń biurowych w budynku zlokalizowanym na przejściu granicznym w Lubieszynie”.

Czytaj dalej

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

przetargu nieograniczonego, na wykonanie przedmiotu zamówienia:

„Remont i przebudowa istniejących pomieszczeń biurowych w budynku zlokalizowanym na przejściu granicznym w Lubieszynie”.

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE – KOREKTA

W nawiązaniu do SIWZ załączonego w dniu wczorajszym do ogłoszenia o przetargu, w którym ujawniono błąd, w załączeniu przekazuję poprawioną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, w zakresie terminu składania wniosków i otwarcia ofert.

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie, informuje o ogłoszeniu w dniu dzisiejszym przetargu nieograniczonego, na wykonanie przedmiotu zamówienia:

„Remont i przebudowa istniejących pomieszczeń biurowych w budynku zlokalizowanym na przejściu granicznym w Lubieszynie”.

Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zamawiajacy – Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie uprzejmie informuje, iż po przeprowadzeniu postępowania w trybie – negocjacje bez ogłoszenia na dostawę jednej sztuki samochodu tupu VAN z zabudową biurową na użytek Inspekcji Transportu Drogowego w Szczecinie prowadzonego w imieniu i na rzecz zamawiajacego przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego (nr. sprawy: GITD-BAB-23-14/08), w dniu 10.11.2008r. zawarta została umowa z MERCEDES-BENZ WARSZAWA SPÓŁKA Z O.O, ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWE DWÓCH FABRYCZNIE NOWYCH MOTOCYKLI ZE SPECJALISTYCZNYM WYPOSAŻENIEM WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W AKCESORIA MOTOCYKLISTY DLA DWÓCH KIEROWCOW NA UŻYTEK WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W SZCZECINIE.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie art. 69 w zw. z art. 15 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego, którego przedmiotem jest dostawa dwóch fabrycznie nowych motocykli ze specjalistycznym wyposażeniem wraz z wyposażeniem w akcesoria motocyklisty dla dwóch kierowców na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie, iż najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca PROBIKE S.A. z siedzibą w Opacz Kolonia, Al. Jerozolimskie 251, 05-816 Michałowice. Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zamawiajacy – Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie uprzejmie informuje, iż po przeprowadzeniu postępowania w trybie – negocjacje bez ogłoszenia na dostawę jednej sztuki samochodu specjalnego marki FIAT,model DUCATO ze spaecjalistyczną zabudową na użytek Inspekcji Transportu Drogowego w Szczecinie prowadzonego w imieniu i na rzecz zamawiajacego przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego (nr. sprawy: GITD-BAB-23-14/08), w dniu 29.10.2008r. zawarta została umowa z AMZ-KUTNO SP. Z O.O., ul. Sklęczkowska 18, 99-300 Kutno

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zamawiajacy – Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie uprzejmie informuje, iż w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania prowadzonego w imieniu i na rzecz zamawiajacego przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego (nr. sprawy: GITD-BNI-23-1-12/08) – najkorzystniejsza oferta została złożona przez ARCUS S.A., ul. Miła 2, 00-180 Warszawa-cena ofertowa 92.598,00 zł brutto.

Ponadto w przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli:
Lumena S.A., ul. Reja 6, 02-053 Warszawa Cena 99.991,20 zł
Copi S.A., Al. Jerozolimskie 162A, 04-682 Warszawa Cena 103.212,00 zł
Soft-Tel, ul. Ułanów Krechowieckich 1, 04-682 Warszawa Cena 94.647,60 zł

Dzisiejsza data: 05.07.2022

Deklaracja dostępności

DYŻUR INSPEKTORSKI

dyżur w każdą środę w godz.
9:00 - 15:00 pod numerem telefonu:

91-311-56-40

dyżurny inspektor transportu drogowego udzieli Państwu wszelkich informacji

W sprawach skarg i wniosków
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,
z-ca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
lub osoba wyznaczona
przyjmuje, po uprzednim umówieniu się,
w poniedziałki w godzinach od 14:00 do 17:00