PONOWNE OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDÓW – WITD SZCZECIN

Ponowne ogłoszenie o sprzedaży pojazdów

Opis-przedmiotu-sprzedaży

Formularz oferty

Umowa

Protokół-zdawczo-odbiorczy-pojazdu

RODO

Dokumentacja-zdjęciowa

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDÓW – WITD SZCZECIN

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdów

Opis przedmiotu sprzedaży

Formularz oferty

Umowa

Protokół zdawczo odbiorczy pojazdu

RODO

Dokumentacja zdjęciowa

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie, informuje o ogłoszeniu przetargu na dostawę samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie

Więcej informacji na stronie:

http://www.bip.witd.szczecin.pl

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013r., poz. 907 z późn. zmianami) zawiadamiam o wyniku rozstrzygniętego w dniu 12.05.2015r. przetargu nieograniczonego pt.:

Dostawa dwóch nowych samochodów osobowych, przeznaczonych dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie, wyprodukowanych w 2015r.”.

( nr sprawy  WITD.NWP.MŁ.2031/5/15)

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie, informuje o ogłoszeniu w dniu dzisiejszym przetargu nieograniczonego, na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Dostawa dwóch nowych samochodów osobowych, przeznaczonych dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie, wyprodukowanych w 2015r.”.

Czytaj dalej

Dzisiejsza data: 18.10.2021

Deklaracja dostępności

DYŻUR INSPEKTORSKI

dyżur w każdą środę w godz.
9:00 - 15:00 pod numerem telefonu:

91-311-56-40

dyżurny inspektor transportu drogowego udzieli Państwu wszelkich informacji

W sprawach skarg i wniosków
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,
z-ca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
lub osoba wyznaczona
przyjmuje, po uprzednim umówieniu się,
w poniedziałki w godzinach od 14:00 do 17:00