W dniu 31 stycznia 2014r. o godz. 10.45 na drodze krajowej nr 3 w miejscowości Szczecin Kijewo, zatrzymano do kontroli pojazd marki Scania wraz z naczepą marki Schmitz należący do przewoźnika polskiego. W wyniku analizy przedstawionych do kontroli dokumentów stwierdzono, że okazane pozwolenie czasowe pojazdu silnikowego – ciągnika siodłowego zostało przerobione.

Na oryginał została przyklejona kolorowa kopia zawierająca aktualne na dzień kontroli daty ważności dokumentu. Celem przerobienia ww. dokumentu mogło być  unikanie przez przedsiębiorcę  wnoszenia opłat za przejazd po płatnych odcinkach dróg oraz unikanie obowiązków podatkowych  w latach 2012-2013. Sprawę przekazano funkcjonariuszom Policji do dalszych  czynności wyjaśniających.