W dniu 11 maja zachodniopomorscy inspektorzy Delegatury Północno-Zachodniej GITD patrolując odcinek drogi ekspresowej S3 zaobserwowali pojazd przewożący art. spożywcze, którego wygląd wskazywał na możliwość przeładowania. Pojazd został doprowadzony na punkt kontrolny wyposażony w stanowisko wagowe, gdzie szczecińscy inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego przeprowadzili dalsze czynności kontrolne. Pojazd zważono i stwierdzono znaczące przeładowanie pojazdu, stwarzające realne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Rzeczywista masa całkowita pojazdu zarejestrowanego do 3,5 tony wynosiła aż 8 ton.   Pojazd był zatem przeładowany o 4,5 tony. Kierowcy zakazano dalszego wykonywania przewozu do czasu doprowadzenia pojazdu do stanu normatywnego, czyli przeładowania nadmiaru przewożonego ładunku, co wiązało się z jego niemal całkowitym rozładunkiem. W związku z przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz jego ładowności, jak również za brak dowodu rejestracyjnego pojazdu kierującego ukarano mandatami karnymi w łącznej kwocie 550zł.