W dniu 23 lutego inspektorzy transportu drogowego z WITD w Szczecinie, prowadzili działania kontrolne  na drodze krajowej nr 3 w okolicach Goleniowa, ukierunkowane na tzw. busy (pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t).

 W ciągu kolejnych dwóch zatrzymań stwierdzono rażące nieprawidłowości polegające na przekroczeniu dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów, jednakże drugi z pojazdów wprawił inspektorów w osłupienie. Na pojeździe wieziono wyposażenie hotelowo-barowe  z Ustki w okolice Szczecina. Pojazd posiadał uszkodzoną, popękaną ramę – w dwóch miejscach z lewej i prawej strony, co świadczy bezspornie o regularnym przeładowywaniu pojazdu.

  W związku z powyższym kontrolujący nałożył na kierowcę dwa mandaty  z powodu przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i kierowanie pojazdem w niewłaściwym stanie technicznym. Kierującego poinformowano ponadto o zakazie kontynuowania dalszego przewozu.

Poniższe zdjęcia nie wymagają dalszego komentarza.

   Kolejny pojazd  o dmc do 3,5 t poddany kontroli drogowej okazał się również bardzo ciężki. Kierujący  przewoził maszyny stolarskie z Danii do Polski. Po zważeniu tego pojazdu zdziwienie inspektorów było ogromne, ponieważ pojazd  został przeładowany  aż o 215%! W związku z powyższym kierowcę ukarano mandatem w kwocie 500 zł i zakazano dalszej jazdy do momentu doprowadzenia pojazdu do stanu normatywnego. Jest to kolejny przykład nieuczciwej konkurencji na rynku transportowym. Kierowcy przeładowanych pojazdów  o dmc do 3,5 t, działający  bez obowiązujących zezwoleń,  „zabierają” zlecenia transportowe legalnie działającym firmom transportowym. Należy również wspomnieć, iż pojazd tak przeładowany, konstrukcyjnie nieprzystosowany do przewozu tak ciężkich ładunków, zagraża bezpośrednio innym uczestnikom ruchu drogowego.