Na  budowę obwodnicy Wałcza dowożony jest samochodami ciężarowymi żwir i piach z pobliskiej żwirowni. Niestety budowanie nowej drogi powoduje niszczenie istniejącej, ponieważ pojazdy są znaczne przeciążone. Podczas kontroli drogowych przeprowadzonych w dniu 16 października br. przez inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie, ujawniono dwa samochody ciężarowe przewożące piasek, na których wg. okazanych kwitów wagowych, załadowano po 30 ton piasku.

 Po dokładnej weryfikacji na punkcie kontrolnym przystosowanym do ważenia pojazdów okazało się, iż każdy z nich waży prawie 50 ton, natomiast  konstrukcyjnie przystosowane są do przewożenia ładunków maksymalnie do 32 ton dopuszczalnej masy całkowitej.  Inspektorzy zakazali dalszej jazdy do momentu doprowadzenia pojazdów do stanu normatywnego. Wobec przewoźników zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające, zagrożone karą administracyjną 15.000 zł. za każdy pojazd.

 Kuriozalne jest to, że z jednej strony pojazdy te uczestniczą w budowie obwodnicy, a z drugiej  swoim ciężarem degradują inne drogi, po których się poruszają.